Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага

ГХУСЗ


нийт 8

Суманд ГХУСАЗЗ-өөс хийсэн ажлаас

2019-06-20 27
"ГХУС-лэх ажил бүх нийтийн үйл хэрэг" аяны ажлаас

"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил - Бүх нийтийн үйл хэрэг" аяны тухай

2019-05-17 14
"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил - Бүх нийтийн үйл хэрэг" аяны хүрээнд хийсэн ажлаас

"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил - Бүх нийтийн үйл хэрэг" аяны тухай

2019-05-17 16
"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил - Бүх нийтийн үйл хэрэг" аяны хүрээнд хийсэн ажлаас

Сургалт

2019-05-17 14
Сумын ИТХ, ГХУСАЗЗ-тэй хамтран ГХ, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулав.

Тогтоолын хэрэгжилт

2019-03-20 12
Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолын хэрэгжилтийн талаар

"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил - Бүх нийтийн үйл хэрэг" аяны тухай

2019-02-21 19
"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил - Бүх нийтийн үйл хэрэг" аяны удирдамжийн нээлт хийсэн тухай

Төлөвлөгөө батлах тухай

2018-01-08 8
ГХУСАЗЗ-ийн төлөвлөгөө батлах тухай

Зөвлөлийн хурал

2017-11-06 13
ГХУСАЗЗ-ийн хурал хийсэн тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 310
159 / 51%
64 / 21%
48 / 15%
25 / 8%
14 / 5%