Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага

Төлөөлөгчдийн тогтоол


нийт 13

Тогтоол

2019-04-11 19
Сумын ИТХ-ын ээлжит хуралдааны тогтоолуудаас

Тогтоолын хэрэгжилт -Бүтээн байгуулалт

2019-03-18 12
Сумын ИТХ-ын 2019.10.03-ны өдрийн 09/04 дүгээр тогтоол хэрэгжсэн тухай

Сумын ИТХ-ын ээлжит хуралдаан

2018-10-03 12
Сумын ИТХ-ын 09 дүгээр хуралдааны тухай

Сумын ИТХ-ын ээлжит хуралдаан

2018-10-03 13
Сумын ИТХ-ын ээлжит 09 дүгээр хуралдааны талаар

Төлөөлөгчдийн тогтоол

2018-04-04 13
Сумын ИТХ-ын ээлжит 8 - р хуралдааны тогтоолууд

Хэрэгжилт тооцсон тухай

2017-12-31 13
Сумын ИТХ-ын болон Тэргүүлэгчдийн 2016, 2017 оны байнгын хяналтын тогтоолын хэрэгжилт

Тайлан хэлэлцсэн тухай

2017-12-31 13
Сумын ИТХ-ын Тэргүүллэгчдийн 2017 онд хийсэн ажлын тайлан

Сумын 2018 оны төсөв батлах тухай

2017-12-31 12
Сумын 2018 оын төсвийг хэлэлцэн Хурлын 07/01 дугаар тогтоолоор батлав.
khural.mn

Цалин хөлсний норм, норматив тогтоон, ажил эрчимжүүлэх талаар

2017-04-05 13
Хянагчийн цалингийн норм, норматив тогтоосон тухай
khural.mn

Төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

2017-04-05 12
Сумын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухайг тогтоолоор баталсан тухай

Хуралдаан

2017-03-30 12
Сумын ИТХ-ын ээлжит 4-р хуралдаан

Тогтоолуудын хэрэгжилтийг хангасан тухай

2015-05-18 13
Гэрээ байгуулах тухай

Тогтоол

2015-05-01 13
Бичил уурхайн жонш худалдан авах ААН сонгон, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 310
159 / 51%
64 / 21%
48 / 15%
25 / 8%
14 / 5%