Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага

Мэдээ, мэдээлэл


нийт 180

Санал санаачилга

2021-04-12 40
2021 оны 03 сарын 13-14-ны өдрүүдийн байгалийн онц аюултай шороон шуурганы улмаас сумын төвийн айл өрх ААНБ-ын хашааны ар, гудамж хооронд хунгарласан элсийг ачих ажлыг сумын Засаг дарга санаачлан зохион байгуулав. Уг үйл ажиллагаанд иргэд, ААНБ хамтран оролцох болно.

Сэтгэлийн хандав

2021-04-09 43
Хулд суманд 2000 оноос хойш ажиллаж амьдарч байсан Хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа нарын төлөөлөл Л.Мандах, Б.Энхмандал, Б.Түвшинбаатар, Ц.Одбаяр, Ц.Өнөрсайхан, Р.Очирхуяг нар гамшигт өртсөн сумын малчдад зориулан 300000 мянган төгрөгний хандив ирж өргөлөө. Хандивыг ЗДТГ-ын нэмэлт дансанд авч малчдад зориулсан арга хэмжээнд зарцуулж тайлагнах болно. Сэтгэл гаргасан Хулд суманд ажиллаж амьдарч байсан цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудад иргэд малчдынхаа өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлэе. Сумын ИТХ, Засаг дарга, Онцгой комисс 2021.04.09

Сургалт

2021-04-06 63
Сумын төрийн албан хаагчдын дунд монгол бичиг сурах модуль сургалт явагдаж байна. Сургалтанд 7 хоногийн 1-5 дахь өдрүүдэд төсөвт байгууллагууд тогтоосон хуваарийн сумын дагуу хамрагдаж байна. Хичээлийг ЕБС-ийн монгол хэл уран зохиолын багш удирдан явуулж байна

Төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2020-05-26 34
Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх төсөл

Хүн ам, орон сууцны тооллого

2020-01-13 16
Суманд хүн ам, орон сууцны тооллого зохион байгуулагдаж байгаагаас

Хуралдаан

2019-12-18 17
Сумын ИТХ-ын ээлжит 15 дугаар хуралдаан хуралдсан тухай

Хөрөнгө акталсан тухай

2019-09-25 24
Төсөвт байгууллагуудын хөрөнгө акталсан талаар

"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил - Бүх нийтийн үйл хэрэг аян"-ы ажлаас

2019-09-17 25
"Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил - Бүх нийтийн үйл хэрэг аян"-ы хүрээнд ААНБ-ын хийсэн бүтээлч ажлын талаар

Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх сургалт

2019-09-11 16
Монгол Улсын "Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн сургалт зохион байгуулсан тухай

Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдаан

2019-06-24 8
Сумын ИТХ-ын ээлжит 11 дүгээр хуралдаан хуралдсан тухай

Сумын ИТХ-ын ээлжит хуралдаан

2019-06-21 7
Сумын ИТХ-ын ээлжит 13 дугаар хуралдаан хуралдсан тухай

ОУ--ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах эх үрсийн баярын өдөр

2019-06-01 11
ОУ--ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах эх үрсийн баярын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн тухай

Хяналт шалгалт

2019-05-31 7
ОНХС-ийн хөрөнгийн хяналт шалгалт

Төсөл хэрэгжсэн тухай

2019-05-21 9
Нийтийг хамарсан ажлын төсөл хэрэгжих болсон тухай

Сургалт

2019-05-01 10
Төсвийн тухай сургалт

Дугуйжих хөдөлгөөн

2019-04-30 14
"Хөдөлгөөн -Эрүүл мэнд аян"-ын хүрээнд

Өдөрлөг

2019-04-22 12
ОНХСийн үйл ажиллагааг сурталчлах өдөрлөг

Хуралдаан

2019-04-11 7
Сумын ИТХ-ын ээлжит 12 дугаар хуралдаан хуралдсан тухай

Ажил зохион байгуулсан тухай

2019-03-28 11
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах Зөвлөлөөс ажил зохион байгуулсан тухай

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 310
159 / 51%
64 / 21%
48 / 15%
25 / 8%
14 / 5%