Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага

Төсөл хэрэгжүүлэх тухай

2020-05-26

Улсын Их Хурлын Тамгын газар, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслөөс иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал /цаашид “ИТХ” гэх/-ын хяналтын болон төлөөллийн чиг үүргээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх санал, санаачилгыг дэмжиж, сайн туршлага бий болгох, үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх, ИТХ-ыг чадавхжуулах зорилгоор зарласан уралдаанд “Захиргааны хэм хэмжээний акт боловсруулахад- Иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх нь“  саналаар шалгарч, саналын хүрээнд хог хаягдлын төлбөрийн хураамж тогтоох талаар сургагч багштай хамтран ААНБ, айл өрхөөс авах санал асуулга, нөлөөллийн судалгааг боловсруулав. Сумын ЗДТГ-ын даргаар  ахлуулсан ажлын хэсэг, 4 багт ажил гүйцэтгэх гэрээт хүмүүст  судалгаа, санал асуулга авах ззаавар, зөвлөмж өгч ажлыг эхлүүлэв.  

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 310
159 / 51%
64 / 21%
48 / 15%
25 / 8%
14 / 5%