Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Огноо: 2021-03-31 Дугаар:11 Нээгдсэн:15

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 03 сарын 31-ны өдрийн хуралдаанаар сумын  Иргэнийг нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаанд хамруулах эсэх талаар шийдвэр гаргах, халамжийн үйл ажиллагаатай гомдлыг хүлээн авч  шийдвэрлэх үүрэг бүхий сумын Амьжиргаа дэмжих орон тооны бус Зөвлөлийг сумын Засаг даргын 2020 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 1/258 тоотын дагуу баталсан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 01 сарын 07-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулав

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 310
159 / 51%
64 / 21%
48 / 15%
25 / 8%
14 / 5%