Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Дундговь аймгийн Хулд сумын ИТХ

Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага Монгол Улсын үндсэн хуулийн байгууллага

Зөвлөл байгуулах тухай

Огноо: 2021-03-01 Дугаар:03/03 Нээгдсэн:12

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит нээлттэй 3 дугаар хуралдаанаар сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн  зарцуулалт, ашигалалт, эргэн төлөлт,өд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Зөвлөлийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын 3.3.32-т зааснаар шинэчлэн байгуулав.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 310
159 / 51%
64 / 21%
48 / 15%
25 / 8%
14 / 5%